AYUDAS INDIVIDUALIZADAS.

 

Ayudas individualizadas de transporte escolar para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (1er. y 2º curso). Curso escolar 2014/2015.

 

BOPV - EHAA

 


Itinerarios
 
1.Legarda, Antezana, Gereña, Mendebaldea.
2.Margarita, Hueto Abajo, Astegieta, Mendoza, Arangiz, Mendebaldea