Nortasun printzipioak
 
 

Gure hezkuntza proiektuaren nortasun printzipioak hauek dira:

 

 

1. Irakaskuntza publikoa eta euskalduna.

 

2. Inguruneko ezaugarrietatik abiatuta, euskararen erabilera normalizatua bultzatu nahi duen irakaskuntza.

 

3. Gizarte-, hizkuntza- eta teknologia-arloetako egungo erronkei erantzungo dien kalitatezko prestakuntza.

 

4. Hezkuntza parte-hartzailea, familiekin lankidetzan hezkuntza-helburuak lortzeko joera duena.

 

5. Diskriminazio mota guztiak baztertu eta kultura guztiak errespetatzen dituen hezkidetzako irakaskuntza.

 

6. Arreta psikopedagogikoa eta hezkuntza- eta lanbide-orientazioa ematen dituen irakaskuntza.

 

7. Ingurumenaren errespetua eta defentsa sustatzen duen prestakuntza.

 

8. Hezkuntza konpentsatzailea eta integratzailea.

 

9. Indibidualismoa gaindituko duen elkartasun-jarrera sustatzen duen irakaskuntza.

 

10. Gizartearen zerbitzura bideratutako irakaskuntza.

 

11. Harreman pertsonal eta sozialetan lankidetza- eta justizia-jarrera bilatzen duen irakaskuntza, eta elkarrizketaren, negoziazioaren eta indarkeriarik ezaren aldeko hautua egiten duena.

 

12. Hezkuntza afektibo-sexuala garatzen duen irakaskuntza.

 

13. Erantzukizun-jokabideak garatzea, nortasuna heldu eta profesionalki kualifikatuko duten gaitasunak eta ohiturak indartzeko aukeraren aurrean.

 

14. Ikasleen hezkuntza integrala, hezkuntza-ekintzaren ardatza izango dena, beren prestakuntzaren protagonista eta ekimen pertsonala izateko gai izango dena.