Guraso agurgarriak:

 

Ohar honen bidez jakinarazten dizuegu zuen seme-alabak Valdezcarayra egingo duen  irteeraren datak eta izena emateko kontu zenbakia eta epea.

 

Irteera datak:

URTARRILEAN  EDO OTSAILEAN EGUN BAT (antolatzaileek esango digute.)

Irteera: Institututik goizeko 7,20an

Itzulia: Institutura arratsaldeko 5,00ak inguru

 

Irteera honen prezioa 30 € da( guraso elkartekoak 20 euro), honako hau barne delarik:

·       Bidaia

·       Eskiatzeko materiala

·       Eski ikastaroa monitoreekin (2 ordu).

·       Mediku zerbitzua pistetan.

 

Ikasle bakoitzak zera eraman behar du:

·       Bi galtza eta bi jertsei (pistetatik atera ondoren aldatzeko).

·       Hotzerako jantziak eta bi galtzerdi pare.

·       Eskularruak, eguzkirako betaurrekoak eta txanoa.

·       Eguzkitik babesteko krema

·       Bazkaria.

 

OHARRAK:

Ordainketa: aipatu zenbatekoa KUTXABANK

 

2095 314626 1090379321 kontuan sartuko da.

 

Ordainketa egiaztatzen duen banku-papera (ikaslearen izen-abizenak eta maila idatzita) gorputz hezkuntza irakasleari ekartzeko epea

 azaroaren 6 an     bukatzen da.

 

Epe horretatik kanpo ez da, inola ere, izena ematerik egongo.

 

Ekintza honetan parte hartzeko gelako kopuru minimo bat beharrezkoa  da.

 

Ekintza honen sortzaileari behin ordainduz gero, institutuak ezin izango du dirua itzuli.

 

Begirunez,

 

Estimada familia:

 

Por medio de esta nota os comunicamos las fechas de la salida a Valdezcaray que realizará vuestra hija/hijo y el plazo y cuenta para apuntarse a las mismas.

 

Fechas de las salidas:

UN DIA EN ENERO o  FEBRERO (a determinar por los organizadores)

Salida: desde el instituto a las 7,20 de la mañana.

Vuelta: al instituto hacia las 5,00 de la tarde.

 

El precio de la salida es de 30 €(socios del AMPA 20 euros), e incluye lo siguiente:

 

·       Viaje.

·       Material para esquiar.

·       Cursillo de esquí con monitor (2 horas.

·       Servicio médico en las pistas.

 

Cada alumna/o deberá llevar:

·       Dos pantalones y dos suéter (uno de ellos para cambiarse a la salida de las pistas.

·       Ropa de abrigo y dos  pares de calcetines

·       Guantes, gafas de sol y gorro.

·       Crema protectora para el sol.

·       Comida

 

 

NOTAS:

Pago: El dinero indicado se ingresará en KUTXABANK  en el nª  de cuenta:

 

                      2095 314626 1090379321

                  

El plazo para entregar el justificante del banco (con el nombre, apellidos y curso del alumno/a) al profesor/a de E.F. termina el día     6 de noviembre

 

Fuera de este plazo será imposible apuntarse a esta salida.

 

 

Para poder realizar esta actividad se exige un mínimo de apuntados por clase

 

Una vez que el promotor de esta actividad, reciba el dinero correspondiente, el instituto no podrá hacer devolución alguna.

 

Atentamente,